Subsidieregelingen

Heeft u een goed initiatief voor Capelle maar komt u financiële middelen te kort om het uit te voeren? Dan heeft de gemeente Capelle aan den IJssel verschillende regelingen om u te ondersteunen. Hieronder vind je meer informatie over de subsidies die de gemeente beschikbaar stelt.

 • Aanjaagbudget transformatie sociaal domein
 • AED
 • Armoedebeleid
 • Brede School Netwerken
 • Buurtwerk
 • Cultuur
 • Evenementen
 • Gezondheidsbeleid
 • Integratiebeleid
 • Jeugd
 • Jeugdsport
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Milieueducatie
 • Nieuwe Culturele Initiatieven
 • Onderwijsachterstanden
 • Peuteropvang
 • Prestatiesport
 • Speeltuin, Speeluitleen en Speel-o-theek
 • Sport en Sportieve Recreatie
 • Vakantie activiteiten
 • Stimulering Vrijwilligerswerk
Klik hier voor de verschillende subsidies