Spelregels

De Subsidieregeling Denk & Doe mee! is van, voor en door Capellenaren. Als initiatiefnemer moet je dus ook in Capelle wonen of werken. Jouw initiatief moet voldoen aan de behoefte van andere Capellenaren. Hoe groter het bedrag dat je aanvraagt, hoe meer Capellenaren het in zekere zin moet ‘bedienen’. Daarnaast is het belangrijk dat je zelf een grote bijdrage levert aan het uitwerken en uitvoeren van het initiatief. Hier geldt dat het bedrag dat je bij het fonds aanvraagt in verhouding dient te staan met je eigen bijdrage aan het initiatief. Tenslotte is het belangrijk dat je initiatief past binnen één van de acht opgestelde thema’s. Klik hier voor de thema’s.

Subsidieregeling

Nieuwsgierig naar alle details? Bekijk dan de Subsidieregeling Denk & Doe mee!-Fonds 2019.

Verantwoording

Als u een initiatief heeft uitgevoerd met een subsidie van de subsidieregeling Denk & Doe mee! zijn we uiteraard nieuwsgierig! Afhankelijk van de subsidie die u heeft ontvangen, stellen we u graag wat vragen.

Klik hier als u een subsidie van € 5.000,- of minder heeft ontvangen
Klik hier als u een subsidie tussen de € 5.000,- en € 50.000,- heeft ontvangen
Klik hier als u een subsidie van € 50.000,- of meer heeft ontvangen

Wie kan er een initiatief indienen bij het Denk & Doe mee!-fonds?

De Subsidieregeling Denk & Doe mee! is van, voor en door Capellenaren. Als initiatiefnemer moet je dus ook in Capelle wonen of werken. Jouw initiatief moet in bepaalde mate, afhankelijk van de grootte ervan, voldoen aan de behoefte van andere Capellenaren.

Moet mijn initiatief nog aan bepaalde thema's voldoen?

Ja, ieder initiatief moeten passen binnen één van onderstaande thema’s:
– Leefbaarheid in de buurt of de wijk, waaronder openbare groenvoorzieningen en speelvoorzieningen
– Educatie en werkgelegenheid
– Veiligheid
– Duurzaamheid
– Ouderen
– Kunst en Cultuur
– Jeugd
– Sport, recreatie en toerisme
Voor meer informatie zie je hier de thema’s.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Als natuurlijke persoon kan je maximaal €5.000,- subsidie krijgen. Als rechtspersoon, dus een organisatie of vereniging, kan je meer subsidie krijgen mits het initiatief aan de voorwaarden voldoet.
Van ondernemers vragen we een cofinanciering van 50%.

Wanneer moet ik mijn initiatief indienen?

Heb je voor jouw initiatief minder dan €20.000,- nodig? Dan kan je het hele jaar door een aanvraag indienen. Heb je meer dan €20.000,- nodig? Dan kan je drie keer per jaar je aanvraag indienen. Voor 2024 gelden onderstaande data:
18 juni 2020
oktober 2020

Vraag je meer dan €20.000,- aan? Dan zouden we graag zien dat je drie maanden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag al contact met ons zoekt. Op die manier kunnen we op de best mogelijke manier helpen, en mogelijk verbinden aan andere initiatiefnemers en/of organisaties die jouw initiatief kunnen versterken.

Wanneer kan ik een reactie verwachten?

Binnen acht weken na het indienen van je aanvraag kun je een reactie verwachten

Waar moet mijn initiatief nog meer aan voldoen?

Het is van belang dat je initiatief een collectief belang dient, meerdere Capellenaren moeten er baat bij hebben. Hoeveel dat er precies zijn, hangt onder andere af van de hoogte van de financiële bijdrage die je aanvraagt. Als je initiatief ook bij een andere subsidieregeling past, krijg je helaas van ons geen financiële bijdrage. We brengen je wel in contact met een aanspreekpunt van die betreffende subsidieregeling.

Welke bijdrage wordt er van mij verwacht?

We verwachten dat je verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van je eigen initiatief. We helpen je indien gewenst bij de uitvoering, en we kunnen je in contact brengen met experts. Het blijft echter wel jouw eigen initiatief. De eigen bijdrage (in tijd, geld of middelen) staat in verhouding met de gevraagde financiele ondersteuning vanuit de regeling. Als je een Capelse ondernemer bent, vragen we om een cofinanciering van 50%.

Past jouw idee bij het Denk & Doe mee!-fonds?
Doe de quickscan!

1
2
3
4