Met het Denk & Doe mee!-fonds wil de gemeente de komende jaren ideeën van Capelse bewoners, organisaties en ondernemers ondersteunen. In de stad zijn er volop goede ideeën. Overal in Capelle ontstaan maatschappelijke initiatieven om de stad nog beter, mooier en leefbaarder te maken. De gemeente wil deze initiatieven waar nodig ondersteunen. Daarom is een Denk & Doe mee!-fonds opgericht. Het fonds is toegankelijk voor alle Capellenaren met een goed idee voor de stad, waarbij het wel belangrijk is dat het idee niet door andere, bestaande regelingen ondersteund wordt. Benieuwd naar de verschillende regelingen die er al zijn vanuit de gemeente? Kijk dan hier

Ontstaan

Het idee voor het Denk & Doe mee!-fonds is ontstaan tijdens een gesprek tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders over de besteding van het positieve resultaat over het jaar 2016. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wilden dit geld teruggeven aan Capellenaren op een manier dat onze mooie stad er blijvend beter van wordt. Omdat veel Capellenaren goede ideeën hebben om Capelle beter te maken, is besloten het geld in een fonds onder te brengen en daarmee initiatieven van Capellenaren te ondersteunen.

Ontstaan Denk & Doe mee!-fonds

Denk & Doe mee! – team

Het Denk & Doe mee!-fonds is van, voor en door Capellenaren. Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hebben meegedacht over de opzet van het fonds en bepalen ook welke initiatieven worden ondersteund. Hiervoor is een Denk & Doe mee!-team opgericht met enthousiaste inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven die in Capelle wonen en/of werken.

Denk & Doe Mee! Team

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende leden benoemd:

  • Lian Witteveen – algemeen directeur Sportief Capelle
  • Willem Kramer – bestuurder Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
  • Marleen Granneman – Participatie coördinator en ontmoeting Aafje
  • Hans Roskam – directeur / bestuurder Stichting Welzijn Capelle
  • Anjali Bissumbhar – voorzitter Jeugdraad
  • Dennis de Lange – WOP ‘s-Gravenland
  • Marike Corver-Klee – WOP Fascinatio
  • Daphne Verheijen-Blaauw – gebiedsregisseur gemeente Capelle aan den IJssel
  • José Middelkoop – afdeling Stadsbeheer gemeente Capelle aan den IJssel
  • Salomon Haile – stadsmarinier gemeente Capelle aan den IJssel