Ook in het nieuwe jaar kunnen Capelse inwoners en organisaties een bijdrage aanvragen via de Subsidieregeling Denk & Doe mee! voor de organisatie van initiatieven die het woon-, werk-, en/of leefklimaat van onze mooie stad versterken.

In 2024 is er in totaal een subsidiebudget beschikbaar van 600.000 euro. Anders dan in voorgaande jaren is er vanaf 1 januari 2024 een maximum subsidiebedrag per initiatief van 100.000 euro.