FAQ uitleg

Het kan natuurlijk zo zijn dat je ondanks het lezen van de spelregels en subsidieregeling nog één of meerdere vragen hebt. Misschien helpt het om onderstaande veelgestelde vragen door te lezen. Staat ook daar het antwoord op jouw vraag niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wat is het Denk & Doe mee!-fonds?

In de stad zijn er volop goede ideeën. Overal in Capelle ontstaan maatschappelijke initiatieven om de stad nog beter, mooier en leefbaarder te maken. De gemeente wil deze initiatieven waar nodig ondersteunen. Daarom is een Denk & Doe mee!-fonds opgericht. Vanuit het fonds helpen we initiatiefnemers met geld, maar ook met andere zaken. Denk aan ondersteuning bij het uitwerken van een plan, het aanvragen van een vergunning en de samenwerking met andere partijen.

Wat voor soort initiatieven worden ondersteund?

Het Denk & Doe mee!-fonds richt zich op maatschappelijke initiatieven. Dit zijn initiatieven die het woon-, werk- of leefklimaat verbetering in Capelle op straat-, buurt-, wijk- of stadsniveau. Het maatschappelijk initiatief moet invulling geven aan één van de volgende thema’s: leefbaarheid in de buurt of wijk (waaronder openbare groenvoorziening en speelvoorzieningen), vekiligheid, ouderen, jeugd, sport / recreatie / toerisme, kunst / cultuur, duurzaamheid en educatie en werkgelegenheid. Elk thema heeft een ambitie waaraan het maatschappelijk initiatief dient bij te dragen. Bekijk het overzicht met thema’s en bijbehorende ambities.

Hoe kun je je plan delen/indienen?

Op de homepage van deze website vind je een knop om je plan in te dienen. Een plan waarbij je niet meer dan €20.000 nodig hebt van het Denk&Doe mee!-fonds kan je het hele jaar door indienen. Doe dit minstens zes weken weken voordat je begint met de uitvoering van de activiteit(en) waar je subsidie voor aanvraagt. Heb je meer dan €20.000 nodig? Dan is het handig om je plan in te dienen vóór 1 januari, 1 april of 1 september. In 2019 is de aanvraagtermijn eenmalig verschoven van 1 januari naar 1 februari.

Aan welke spelregels moet mijn initiatief voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het Denk & Doe mee!-fonds?

We hebben geprobeerd het aantal spelregels tot een minimum te beperken, zodat zoveel mogelijk Capellenaren met een goed idee voor de stad gebruik kunnen maken van het fonds. Toch hebben we in samenwerking met Capelse inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeenteraad een beperkt aantal spelregelsopgesteld om ervoor te zorgen dat het geld uit het Denk & Doe mee!-fonds goed wordt besteed. Wil je alle spelregels in detail doornemen? Bekijk dan de subsidieregeling Denk & Doe mee!-fonds.

Hoe gaat de beoordeling van een subsidieaanvraag in zijn werk?

Alle aanvragen die bij het Denk & Doe mee!-fonds worden ingediend, worden bekeken door een Denk & Doe mee!-team. In dit team zitten betrokken ambtenaren, inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven die wonen en/of werken in Capelle aan den IJssel. Het team adviseert het college van burgemeester en wethouders over de toekenning van subsidie. Voor het college zijn deze adviezen leidend. Alleen als het college daar hele goede redenen voor heeft, wijkt zij af van het Denk & Doe mee!-team. De argumenten van het college kunt u dan terugvinden op deze website.

Waarom is het Denk&Doe mee!-fonds nodig?

Er zijn heel veel Capellenaren met goede ideeën voor de stad. Vaak worden die ideeën uitgevoerd, maar soms komen initiatieven nog niet van de grond. Bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan kennis of ondersteuning, het ontbreken van een netwerk of een tekort aan geld. Met het Denk & Doe mee!-fonds wil de gemeente meer ruimte geven aan initiatieven van Capelse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt daarbij is dat het fonds toegankelijk wordt voor alle Capellenaren met een idee dat het woon-, werk- en leefklimaat in Capelle verbetert.

Hoe verhoudt het Denk&Doe mee!-fonds zich tot andere subsidieregelingen?

Het Denk & Doe mee!-fonds vormt een mooie aanvulling op andere (financiële) ondersteuningsmogelijkheden. Wanneer een aanvraag binnenkomt wordt gekeken of een andere voorziening bestaat voor het initiatief. Denk hierbij aan de huidige subsidieregelingen of het platform MaakCapelle.nl. In die gevallen verwijst het Denk & Doe mee!-fonds de initiatiefnemers door.Het Denk & Doe mee!-fonds is er voor initiatieven die niet voor andere subsidies in aanmerking komen.

Kan ik ook subsidie aanvragen zonder mijn initiatief bekend te maken via de website van het Denk & Doe mee!-fonds?

Nee, een belangrijk doel van het Denk & Doe mee!-fonds is om initiatiefnemers van elkaar te laten leren. Daarom worden alle initiatieven bekend gemaakt op deze website. Als een initiatief is afgerond delen initiatiefnemers op deze website hun ervaringen en geleerde lessen. Op deze manier versterken initiatieven elkaar en komt het geld uit het fonds zo goed mogelijk terecht.

Moet een initiatiefnemer zorgen voor een eigen bijdrage?

Het Denk & Doe mee!-fonds vraagt van initiatiefnemers een duidelijk commitment. Bij inwoners of maatschappelijke organisaties bestaat dit commitment uit een investering in tijd in het initiatief. Commerciële bedrijven die een subsidie aanvragen, krijgen een subsidie voor maximaal 50% van de kosten van het initiatief. De subsidie wordt beschouwd als opstartsubsidie en hoeft niet te worden terugbetaald als later door het initiatief een positief financieel resultaat wordt geboekt. Bij een subsidie aan inwoners of maatschappelijke organisaties dient de subsidiebijdrage vanuit het fonds in alle gevallen in verhouding te staan tot de eigen inbreng van de initiatiefnemer in tijd, geld of in natura.