Het Denk & Doe mee!-team heeft gezamenlijk een huisreglement vastgesteld, waarin onder andere de werking van het team en de manier waarop initiatieven worden beoordeeld staan omschreven.