Initiatiefnemer
Stichting vrienden van Citykids
Status
Afgerond
Aantal betrokken Capellenaren
100
Thema
Jeugd, Sport, recreatie en toerisme
Wijk
Capelle breed
Financiële bijdrage
11.200
Andere ondersteuning
Van Capelle Stichting
Alle initiatieven

Aangepaste speeltuin Citykids

Aanleggen, uitbreiden en herinrichten van de speeltuin voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar met een ernstig chronische beperking van Medisch Kindzorg Instelling Citykids.