Initiatiefnemer
Stichting zorgbeheer De Zellingen
Status
Afgerond
Aantal betrokken Capellenaren
200
Thema
Leefbaarheid, ouderen, educatie en werkgelegenheid
Wijk
Schollevaar
Financiële bijdrage
4.290
Alle initiatieven

Beweeg en activiteitentuin De Bazuin

De Zellingen heeft een tuin met een nog lege kas. Cliënten die de dagactiviteiten bezoeken en bewoners uit de wijk kunnen hier gebruik van maken. Om buurtbewoners, deelnemers en scholen nog meer uit te nodigen om elkaar te ontmoeten, actief te zijn en te ontspannen in de tuin, willen ze een aantal mogelijkheden ontwikkelen. Zo wordt er gewerkt aan een  geur- smaak- en beleefroute door de tuin. Er zullen rondleidingen gegeven gaan worden waarbij cliënten van de dagactiviteit als gids fungeren en zo hun talenten inzetten voor de wijk. Voor de verwezenlijking hiervan en de tuin en de kas verder in te richten zijn diverse materialen nodig.

Openingstijden

De tuin is iedere dag geopend voor cliënten om te tuinieren, te wandelen of gebruik te maken van de beweegtoestellen. Specifieke tuinactiviteiten voor bezoekers staan gepland op:

-Maandag en donderdag van 13.00 tot 15.00 uur

-Iedere 3e zaterdag van de maand is iedereen van 10.00 – 12.30 uur van harte welkom voor onderhoudswerkzaamheden in de tuin.