Initiatiefnemer
Stichting Walang
Status
Afgerond
Thema
Leefbaarheid
Wijk
Oostgaarde
Financiële bijdrage
20.000
Alle initiatieven

Huisbezoeken rondom verduurzaming Molukse wijk

Het verduurzamen van de gehele Molukse wijk is een zeer ingrijpend proces voor de bewoners en haar omgeving. Hiervoor hebben we een communicatieplan opgesteld om op een goede manier met alle bewoners en haar omgeving aansluiting te krijgen.