Status
Start uitvoering initiatief
22 april 2019
Aantal betrokken Capellenaren
100
Thema
Ouderen
Wijk
Financiële bijdrage
5000
Alle initiatieven

Koffiehoek Meeuwensingel

Door ouderen een gezellige ochtend te bieden en het sociale contact te stimuleren, wil ik graag een sociaal vangnet creëren die als brug moet dienen tussen de bewoners, gemeente en instanties zoals Welzijn Capelle.