Initiatiefnemer
Stichting Scoutcentrum Rotterdam
Status
Toegekend
Start uitvoering initiatief
20190601
Aantal betrokken Capellenaren
5000
Thema
Ouderen, Jeugd, Sport, recreatie & toerisme, Duurzaamheid en Educatie & Werkgelegenheid
Wijk
Capelle breed
Financiële bijdrage
100.000
Andere ondersteuning
Hulp bij vergunningentrajecten en bij netwerken
Alle initiatieven

Nieuwbouw scouting

Met het plaatsen van een drietal nieuwe multifunctionele gebouwen wordt het mogelijk om voor jong en oud de kwaliteit van onze activiteiten te verbeteren en te verbreden. We denken aan ontmoeten, spel(l)en, natuur- en milieueducatie. Kortom onverwachte groene ervaringen in een stedelijke omgeving, samen met andere partners uit de gemeente.