Initiatiefnemer
Stichting tot behoud Jan Anne Beijerinckgemaal
Status
Toegekend
Start uitvoering initiatief
1e kwartaal 2024
Aantal betrokken Capellenaren
Alle Capellenaren
Thema
veiligheid, ouderen, jeugd, kunst en cultuur, duurzaamheid, educatie en werkgelegenheid
Wijk
Schenkel
Financiële bijdrage
9680
Alle initiatieven

Op weg naar een historische toekomst

Stichting tot behoud Jan Anne Beijerinckgemaal vraagt subsidie bij het Denk en Doe Mee!-
fonds op om als eerste activiteit een ontwerpbureau in te huren zodat de ambities in het plan
van aanpak van Stichting tot behoud Jan Anne Beijerinckgemaal en de Historische Verenging
Capelle worden uitgewerkt in een uitvoerbaar plan Het gemaal Jan Anne Beijerinck is met de
ringvaart van de Alexanderpolder vrijwel de enige plek die nog herinnert aan de droogmaking
van het uitgeveende achterland van Rotterdam. Het gebouw is aangewezen als gemeentelijk
monument vanwege de arch itectu u rh istorische, cu ltu u rh istorische, historisch-civieltechnische
en landschappelijke waarde én het ontbreken van bescherming door hogere overheden.
Stichting tot behoud Jan Anne Beijerinckgemaal wil in samenwerking met de Historische
Verenging Capelle de wijze van educatie en presenteren sterk vernieuwen en moderniseren
en het gebouw hiervoor fors herinrichten. Ook is het doel om de aantrekkelijkheid van het
gebouw als tussenstop of rustpunt te verbeteren om aanloop van bezoekers te stimuleren.
Tenslotte is het doel om de functie voor en de betrokkenheid van de bewoners van de wijk
Schenkel te versterken Dit initiatief moet bijdragen aan de educatie in Capelle als het gaat
om het verleden, heden en de toekomst van onze verbinding met het water. In het verleden
gaat het dan bijvoorbeeld om onze ‘strijd met het water’ en in de tegenwoordige tijd speelt
een thema als klimaatverandering een belangrijke rol.