Initiatiefnemer
Monique Maurik Monuta
Status
Afgerond
Start uitvoering initiatief
Februari 2022 tot en met Maart 2023
Aantal betrokken Capellenaren
500
Thema
Ouderen, Jeugd, Kunst en cultuur, Duurzaamheid
Wijk
Capelle breed
Financiële bijdrage
3.605
Alle initiatieven

Rouw en Verlies

Initiatiefnemer Monuta Monique Maurik vraagt een subsidie bij het Denk & Doe Mee!-fonds aan voor het organiseren van inspiratie avonden in het Isala Theater over rouw en verlies en de zin van het leven. Dit middels een avond met muziek, theater en sprekers. Daaropvolgend zullen nazorg avonden worden gehouden in het Monuta Afscheidshuis aan den IJssel. Er wordt ook gekeken naar een continuering van deze avonden zodat dit nazorgtraject blijft bestaan.