Achter de schermen wordt er door het Denk en Doe Mee fonds hard gewerkt om alle goede ideeën van Capelse bewoners, organisaties en bedrijven te verwerken en te beoordelen. Zodat we met zijn allen de stad nog beter, mooier en leefbaarder kunnen maken.

Wanneer een idee binnenkomt, wordt er gekeken of dit voldoende doordacht en uitvoerbaar is. Als dit het geval is, vragen we de initiatiefnemer een uitgebreid aanvraagformulier in te vullen. Indien nodig, geven we hierbij nog een aantal aandachtspunten mee. De officiële aanvraag wordt vervolgens door het Denk en Doe Mee team beoordeeld.

Als het team de aanvraag heeft beoordeeld, wordt er een advies uitgebracht. De uiteindelijke beslissing wordt door het college van burgemeester en wethouders genomen.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de rubriek ‘Quikscan & spelregels’.