Om richting te geven aan initiatieven die door het Denk & Doe mee! fonds ondersteund worden is een aantal thema’s benoemd, die breed in te vullen zijn. Twijfel je of jouw idee binnen één van de thema’s past? Neem dan contact met ons op!

Leefbaarheid in de buurt of wijk

Het maatschappelijk initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid in de straat, buurt of wijk of aan de waardering van inwoners voor hun leefomgeving.

Educatie en werkgelegenheid

Het maatschappelijk initiatief moet bijdragen aan het zo duurzaam mogelijk aan het werk of naar een opleiding helpen van inwoners.

Veiligheid

Het maatschappelijk initiatief moet bijdragen aan de sociale veiligheid in de straat, buurt, wijk of de gemeente. Bij het uitvoeren van maatschappelijke initiatieven die vallen onder het thema veiligheid, moet aantoonbaar sprake zijn van samenwerking tussen inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties.

Duurzaamheid

Het maatschappelijk initiatief moet bijdragen aan een 100% duurzame gemeente op het gebied van energie, klimaatadaptatie of circulaire economie.

Ouderen

 Het maatschappelijk initiatief moet bijdragen aan de zingeving aan het leven van ouderen in de gemeente.

Kunst en cultuur

Het maatschappelijk initiatief moet bijdragen aan een vergroting van de cultuurparticipatie in de gemeente.

Jeugd

Het maatschappelijk initiatief moet bijdragen aan het gezond en onbezorgd opgroeien van jeugd in de gemeente.

Sport, recreatie en werkgelegenheid

Het maatschappelijk initiatief moet bijdragen aan het bevorderen van een leven lang sporten, bewegen en ontspannen door inwoners.